vzduch

titul

Program kina:

... co už bylo

co trvá...

co spojuje

...co se píše
a vysílá

Od 9. června do 30. října 2011 se konala v Památníku národního písemnictví v Letohrádku Hvězda výstava české poválečné tvorby vycházející ze surrealismu. Tvorby dosud málo známé, protože byla odkázána v letech 1948–1989 minulého století většinou na podzemní existenci mimo tehdejší oficiální kulturu. Poprvé v takovém rozsahu a celistvosti zde byly představeny aktivity proměňujícího se tvůrčího okruhu nejprve kolem Karla Teiga a po jeho smrti kolem básníka
a teoretika umění Vratislava Effenbergera, a to od poválečného formování tzv. druhé surrealistické generace nad sborníky Znamení zvěrokruhu přes rozšiřující se uskupení z 60. let (sborníky Objekt 1–5)  až po činnost obnovené Surrealistické skupiny v Československu v 70. a 80. letech. Kromě rukopisných materiálů
a zmíněných ineditních sborníků i některých publikací, které se podařilo navzdory nepřízni totalitní moci realizovat, zahrnovala expozice dokumenty o řadě společných divadelních her, „samizdatových“ básnických sbírek, diskusí, kolektivních anket a experimentací a přiblížila činnost okruhů či skupin bohatou fotografickou dokumentací, dokumenty o spolupráci s pařížskými surrealisty, ale i původními výtvarnými díly, zvukovými snímky básnických antologií a v neposlední řadě i dokumenty filmovými. Výstavu spolupořádala Společnost Karla Teiga, jejím kurátorem byl Stanislav Dvorský.
Cyklus filmů, který v kině Ponrepo proběhl jako doprovodný program k výstavě, doplnil jednotlivé její kapitoly o další typ přesahů, tentokrát v oblasti kinematografie.

 

 

 

 
Archivováno:


menu