obrazy novinky - videa / foto

obrazy obrazy

galerie galerie digitáží

digitáže nově

iluze fázované iluse

- na rozdíl od všech dnes tak proklínaných
či velebených virtualit, je samozřejmým
prostorem svobodné imaginace a kreativním
duchovním plánem, v němž se ustalují
nejrůznější formy
a intervence zázračně
možného, - stojícího proti všemu strnule
skutečnému

stoupa stoupa času

konturaže konturáže

animace animace

spoje spoje

archiv