Výstava skončila, ale "surrealism is not dead, vy volové!"


FOTO Z VEČERA POESIE V ŘETĚZOVÉ - 29. 3. 2012 FOTO Z VERNISÁŽE UKÁZKA Z FILMU O VÝSTAVĚ

OBJEKT
O výstavě

MAGNET
Doprovodný program
PRAMEN
Katalog

Blesk
Ohlasy
/ Reactions


Zavři oči a otevři okno.

Dvacetiletá retrospektivní expozice JINÝ VZDUCH (1990–2011), představená ve dnech 10. února – 4. dubna 2012 na Staroměstské radnici v Praze, samovolně sledovala určitý časový rytmus: právě před dvaceti lety totiž v pražské galerii Mánes proběhla výstava Surrealistické skupiny v Československu TŘETÍ ARCHA, která tehdy mapovala celé dvacetiletí své předchozí činnosti (1970–1991). Dílčí předěl v kolektivní prezentaci pak představuje výstava s mezinárodní účastí, jež se pod názvem SVATOKRÁDEŽ – ZÁZRAČNÉ PROTI POSVÁTNÉMU konala v roce 1999 v Salmovském paláci v Praze.
Dnešní Skupina česko-slovenských surrealistů pracuje v obměněném a rozšířeném personálním složení. Vzhledem k okolnostem mohla po roce 1989 vystoupit z publikačního podzemí a otevřít svou aktivitu do veřejného prostoru. Spolupracuje s autory z Francie, Británie, Švédska, Rumunska, Řecka, USA a dalších zemí, jejichž tvorba, rovněž zastoupená na této výstavě, stvrzuje mezinárodní rozměr surrealistické činnosti.

Tolik zlomek historie. Zde a nyní však budiž řečeno, že jiný vzduch je živel žádoucí, ba člověku nezbytný. Tato výstava se pokoušela mapovat vzdušné proudy a snad více a účinně rozevírat živé průduchy – ona vždy znovu a marně zavíraná okna.

František Dryje, Bruno Solařík, Martin Stejskal, Jan Švankmajer

© surrvirtuality 2011